Kolofon

Ljudje, ki so odgovorni za to fantastično spletno mesto.

Izdajatelj:

Ciklopea d.o.o., Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvaška

Vpis v register Gospodarskega sodišča v Zagrebu/MBS 080479491/

  • ID za DDV: HR49842955502/matična številka: 01793152
  • Osnovni kapital: 20.000,00 HRK, vplačan v celoti
  • Člana uprave: Sandra Boljkovac Stojak, Mladen Stojak
  • Številka računa: IBAN HR4124020061100297741, SWIFT ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Reka, Hrvaška

Ciklopea d.o.o. je vpisana v Centralni register evidenčnih zbirk osebnih podatkov pri Hrvaški agenciji za zaščito osebnih podatkov (AZOP).

  • Vsebina: Miloš Matović, Ciklopea
  • Oblikovanje in razvoj: Emanuel in Lucijan Blagonić, Blagonic Brothers
  • Svetovanje o strategiji digitalnega marketinga: Mladen Stojak, Zana Čizmin, Ciklopea
  • Optimizacija spletnega mesta: Neven Zubak,  Zubak.com